Music Lyrics

Oritse Femi ft. Portable – Oro Aje Lyrics

Oritse Femi ft. Portable – Oro Aje Lyrics (Updated: Saturday, 30th April 2022, 05:58 AM)


Oritse Femi ft. Portable – Oro Aje Lyrics

Awon kon malo owo o
Awon kon Oni lelo owo o .
(Acha musical taliban no 1)

Owun ani la nani
Owo teni tele no o
Pokotua mememe o

Aje mi ni
Owo mi ni
Ko kon yin
Be mo se pa owo mi
Sebi emi mo Momi
Tebale soro aje
Oro AjE
Tori Oro Aje
Oro Aje yen lo sure

Ika oburu
Eyan lon gbero ika
Eda aiye le
Ori eni longbe ni ga
Eya oyeri Ayo lonye eniyan
Kemi sha ma pa owo mi
Kin ma jaiye dede
Temi ni Ki owo tipe
Kin de wabi to gbayi lo
Na jaiye ori
Ma tun se ore fun awo eyan kon
Awon kon ma gbenusi
Konle ba tiwon malo
Mo ti pa owo mi
Moma shaye Dede

Baba mo ri owo re ninu aiye mi
Aiye mi dara o
Mo wa Sope
Eleda mi gbe mi de ipo Ade mi
Ori aje mi
Ma se je ko bo o
Aaaaah .
Sebi Ola mi aje mi
Ko konyin
Won se bi Ola tan o
Ola kun seyin
Opo gon
Tebale soro Aje
Oro AjE .
Oro Aje yen lo sure

Ika oburu
Eyan lon gbero ika
Eda aiye le
Ori eni lon gbeniga
Eya oyemi ayo lon ye eniyan
Kemi sa ma pa owo mi
Kima jaiye dede
Temi ni ko owo tipe
Kinde wa bi to gbayi lo
Ma jaiye ori
Ma tun sore fun awon eyan kon
Awon kon ma gbenisi
Konle ba tiwon malo
Aaaaahaha
Moti pa owo mi
Moma shaye dede

Alonyin lo wun re o
Tori kon ma lo rimi ton
Ni mo se sapamo o
Ma pe mi kin wa lo ja o
Owo ni o pemi kin wa logba o
Omo oromi wuwa ika o
Omo oromi sapamo
Kon malo re e ton o
Is better than see finish o
Se le she tie be
Ko kole ko ma yo window
Oritsefemi gbemi trabaye
Zazoo ze o
Emi ni were olorin
Idamu adugbo yin
Wahala musician
Africa mafian
Awoooo
Gbo gbo awon omo naija
Awon lon ma se y*h**
Tori ko si owo ni

Ika oburu
Eyan lon gbero ika
Eda aiye le
Ori eni longbe niga
Iya oyemi ayo lon ye ni eniyan
Kemi shama pa owo mi
Kima jaiye dede
Temi ni ko owo ti pe
Kin de wa be to gbayi lo
Ma jaiye ori
Ma tun se ore fun awon Eyan kon
Awon kon ma gbenusi
Kon le ba tiwon ma lo
Aaaaahaha
Moti pa owo mi
Moma jaiye dede
Ma pemi kin wa lo ja o
Owo ni ko pe mi kin wa lo Gba o
Maje kon rip e
Kon to rip e o
Aburo mi salo
Pa data o
Biza biza o
Zeh kon to zeh ori e
Musical taliban no 1
Aaachaa msn gang ye

Add a coment

Recent Posts

Kida Kudz
Kida Kudz
Dammy Krane
Dammy Krane
JoeEL
JoeEL
DJ Baddo
DJ Baddo
OlaDips
OlaDips
Pepenazi
Pepenazi
BNXN
BNXN
Dotman
Dotman
Diamond Jimma
Diamond Jimma
Tekno
Tekno
Kwesi Arthur
Kwesi Arthur
Wale Turner
Wale Turner
Ibraah
Ibraah
Laycon
Laycon
A-Q
A-Q
Skaa
Skaa
Juls
Juls
Aramide
Aramide
Sarkodie
Sarkodie
JamoPyper
JamoPyper
Sola Allyson
Sola Allyson
Small Doctor
Small Doctor
B-Red
B-Red
DJ Thunerdex
DJ Thunerdex
Moelogo
Moelogo
BigerTinz
BigerTinz
Rahman Jago
Rahman Jago
Oritse Femi
Oritse Femi
Otega
Otega
Fabian Blu
Fabian Blu
Seyi Shay
Seyi Shay
DJ Cuppy
DJ Cuppy
Terry G
Terry G
BOJ
BOJ
Brymo
Brymo
Tope Alabi
Tope Alabi
Timaya
Timaya
Nonso Amadi
Nonso Amadi
Rudeboy
Rudeboy
Deshinor
Deshinor
NAIJAKIT.COM

Trending Posts