Music Lyrics

Kwaw Kese ft Sarkodie – Win Lyrics

Kwaw Kese ft Sarkodie – Win Lyrics (Updated: Sunday, 19th June 2022, 11:09 AM)


Kwaw Kese ft Sarkodie – Win Lyrics

We dey we dey win win win
Heyyy win win win
Ahh win win win
Ohhh oh

Boys p3 cash ako papi
Boys p3 kakra ahw3 wofa ase
Boys p3 AC mu ada ako relaxe
Sika ho ay3 shi ntsi no wee y3n passe
Nea aka meho no me ntouche
Mehia bi aka meho ato asaase
Nea 3mba metrim koraa ne mbaa ayaase
Ebusuafo etw3en me w) ekurase
Chaley we go die for the mula
So we no get time for the duna
Ohia nti na daa yemuna
Ghetto youth chaley meinsu na
Nyankopon b3ky3 ma n’aso obia p3p33p3
Ne mbre mu oy3 bibiaa f3f33f3
Obra bia ashase3 no 3y3 nyon s3 para
Enso wonya abotr3 ah d3d33d3
Woei nko ma obi ah ne wiase adane
Ofa aho kyere mu ohu amane
Ofro ko sol na y3twe sa ne
Y3ka h wo koraa na wo si mu kani
Naaso wo tari ah 3nky3 na awae
Dabia wo so dae ah 3hono na apae
Me mpaebo ah mebo ah s3 Nyame ntie ye su fr3 na onyi nkonyaa na kwaen bi mpae

Chaley we go win
Yetwe yeti ah ya create scene
Ye hustle wie aa ye count money
Edu anadwo ye look clean
Chaley e go bee
Yetwe yeti ah ye create scene
Ye hustle wie ah ye count money
Ye hustle hard ah e go bee

We dey we dey win win win
Eiii win win win
Ahhh win win win
Ohhh oh
We dey we dey win win win
Eiii win win win
Ahhh win win win
Ohhh oh

Mabre meni enya sika nd3 medidi ah buffet
Brother mike akoto car hustle no go pay
Menya sika aa menya class bra b3we dusé
Amanfo nyinaa beka s3 brother akoton cocaine
Ano dey sell cocaine
3y3 hard work
Obr3 ah mabr3 for many years now adey sign check
3da aa wobenya sika no you go buy benz
After hustle no nyinaa e go make sense

Chaley we go win
Yetwe yeti ah ye create scene
Ye hustle wie ah ye count money
Edu anadwo ah ye look clean
Chaley e go bee
Yetwe yeti ah ye create scene
Ye hustle wie ah ye count money
Ye hustle hard ah e go bee

We dey we dey win win win
Eiii win win win
Ahhh win win win
Ohhh oh
We dey we dey win win win
Eiii win win win
Ahhh win win win
Ohhh oh

Add a coment

Recent Posts

Burna Boy
Burna Boy
Tope Alabi
Tope Alabi
Boy Spyce
Boy Spyce
Ichaba
Ichaba
Victony
Victony
Cardi B
Cardi B
Dablixx
Dablixx
DJ Baddo
DJ Baddo
Magixx
Magixx
Emma Nyra
Emma Nyra
Mut4y
Mut4y
Davolee
Davolee
Wurld
Wurld
King Promise
King Promise
AKA
AKA
Demmie Vee
Demmie Vee
Waje
Waje
Portable
Portable
Reekado Banks
Reekado Banks
Popcaan
Popcaan
Blaq Jerzee
Blaq Jerzee
Banky W
Banky W
Rexxie
Rexxie
Odunsi (The...
Odunsi (The...
OmoAkin
OmoAkin
Lyta
Lyta
Yonda
Yonda
Skales
Skales
Mr Real
Mr Real
Wande Coal
Wande Coal
Wale
Wale
Decoded
Decoded
T Classic
T Classic
JamoPyper
JamoPyper
LK Kuddy
LK Kuddy
Klever Jay
Klever Jay
Ruffcoin
Ruffcoin
Magnito
Magnito
Young Jonn
Young Jonn
Cassper...
Cassper...
NAIJAKIT.COM

Trending Posts