Music Lyrics

Dunsin Oyekan ft. TY Bello – God Of All Possibilities Lyrics

Dunsin Oyekan ft. TY Bello – God Of All Possibilities Lyrics (Updated: Wednesday, 9th March 2022, 11:19 AM)


Dunsin Oyekan ft. TY Bello – God Of All Possibilities Lyrics

[Verse]
God of all Possibilities
God of all Possibilities
God of all Possibilities
I Worship You

God of all Possibilities
God of all Possibilities
God of all Possibilities
I Worship You

[Chorus]
The One who
Opens Doors for me
The One who
Opens Doors for me
The One who
Open Doors for me
I Worship You

The One who
Opens Doors for me
The One who
Opens Doors for me
The One who
Open Doors for me
I Worship You

The One who
Never Lets me down
The One who
Never Lets me down
The One who
Never Lets me down
I Worship You

The One who
Never Lets me down
The One who
Never Lets me down
The One who
Never Lets me down
I Worship You

[Bridge]
OH OH OH OOH
OH OH OH OOH
OH OH OH OOH
OH OH OH OOH

OH OH OH OOH
OH OH OH OOH
OH OH OH OOH
OH OH OH OOH

[Chorus]
The One who
Fights my Battles
The One who
Fights my Battles
The One who
Fights my Battles
I Worship You

The One who
Fights my Battles
The One who
Fights my Battles
The One who
Fights my Battles
I Worship You

[Bridge]
OH OH OH OOH
OH OH OH OOH
OH OH OH OOH
OH OH OH OOH

Orobo Nise Fayati
Orobo Nise Fayati
Orobo Nise Fayati
Orobo Nise Fayati

Orobo Nise Fayati
Orobo Nise Fayati
Orobo Nise Fayati
Orobo Nise Fayati

[Repeat Verse]
God of all Possibilities
God of all Possibilities
God of all Possibilities
I Worship You

God of all Possibilities
God of all Possibilities
God of all Possibilities
I Worship You

Add a coment

Recent Posts

Ycee
Ycee
Rema
Rema
Faze
Faze
Wale Turner
Wale Turner
Spotless
Spotless
Reminisce
Reminisce
Danny Young
Danny Young
Decoded
Decoded
9ice
9ice
Ayanfe Viral
Ayanfe Viral
Chinko Ekun
Chinko Ekun
Praiz
Praiz
Tems
Tems
Ladipoe
Ladipoe
BOJ
BOJ
Baddy Oosha
Baddy Oosha
Otega
Otega
Cracker Mallo
Cracker Mallo
Wale
Wale
Sugarboy
Sugarboy
Papisnoop
Papisnoop
Aramide
Aramide
Crayon
Crayon
Yung Effissy
Yung Effissy
Bisa Kdei
Bisa Kdei
Tonto Dikeh
Tonto Dikeh
Master KG
Master KG
JamoPyper
JamoPyper
Jumabee
Jumabee
Fuse ODG
Fuse ODG
Illbliss
Illbliss
Fireboy DML
Fireboy DML
Brymo
Brymo
Olalakeside
Olalakeside
DJ Lambo
DJ Lambo
Mr Gbafun
Mr Gbafun
May D
May D
Buju
Buju
Adekunle Gold
Adekunle Gold
Minjin
Minjin
NAIJAKIT.COM

Trending Posts