Music Lyrics

Bisa Kdei – Kakyere Me Lyrics

Bisa Kdei – Kakyere Me Lyrics (Updated: Wednesday, 1st June 2022, 05:46 AM)


Bisa Kdei – Kakyere Me Lyrics

Wa be gye gye me yi
Entwen ma me’ nfalle ansa
Ansa wua kase wo gya me ho ako ooo

Menya woho abotreyiaa aa
Emma menkoto odo mu ansa
Meni beti dakro na wonni minkyen
Akomayi yemre ooo nti maminhu
Se mede she wonsa na wo gyae meaa odo mewu
Enti enye se wobe gyegye me ama ma dowo
Na wuegyae me akwantinfi
Enti kakyereme lemme know

Baby kakyere me
Maminhu bebia migyina oo medoeee
Kakyere me
Tell me where i stand ooo oo
Odo kakyere me
Maminhu oo maminhu oo medoeee
Kakyere me

Odoee nti wuabe gyegye me yi
Enye se wobegu m’enim ase ewo me nanfofuo Enim ooo
Na me te hoyi yate makoma mprensa
Ebubuu me ooo yee emma me starti num nsa
Yese adea enkuwu nu Kyere wo nyansa
Odo mesuro eeee
If I fall for you promise me that you will stay
Promise me that you will be there
Promise me that you go Dey
Na se makoma te biom a minhu nea minye mihu
So stay with me if I fall
Eyeaa somi mu n’odo nu ansa ooo
Na senia wube gyegye me su Fie no
Yedru abonten aa eyeaa nawa kyere me
Odo maminhu bebiaa megyina oo oo

Baby kakyere me
Maminhu bebia migyina oo medoeee
Kakyere me
Tell me where i stand ooo oo
Odo kakyere me
Maminhu oo maminhu oo medoeee
Kakyere me
Baby kakyere me
Maminhu bebia migyina oo medoeee
Kakyere me
Tell me where i stand ooo oo
Odo kakyere me
Maminhu oo maminhu oo medoeee
Kakyere me

Add a coment

Recent Posts

Future
Future
Decoded
Decoded
King Perryy
King Perryy
DJ Lambo
DJ Lambo
Ichaba
Ichaba
Barry Jhay
Barry Jhay
Sinach
Sinach
Danny Young
Danny Young
Duncan Mighty
Duncan Mighty
Saheed Osupa
Saheed Osupa
Tonto Dikeh
Tonto Dikeh
Skales
Skales
MC Galaxy
MC Galaxy
Skaa
Skaa
Teni
Teni
Jhybo
Jhybo
JeriQ
JeriQ
KiDi
KiDi
T.I Blaze
T.I Blaze
DJ Jasz
DJ Jasz
Larry Gaaga
Larry Gaaga
Vector
Vector
Faze
Faze
Sola Allyson
Sola Allyson
Banny
Banny
Toby Grey
Toby Grey
KayKay...
KayKay...
Rayce
Rayce
Terry G
Terry G
Drizz Ace
Drizz Ace
Cynthia...
Cynthia...
A-Q
A-Q
Danny S
Danny S
Mr Real
Mr Real
Made Kuti
Made Kuti
Dotman
Dotman
Olalakeside
Olalakeside
May D
May D
Cassper...
Cassper...
Seyi Vibez
Seyi Vibez
NAIJAKIT.COM

Trending Posts